ട്രിപ്പ്ൾ ലോക്ക് ഡൌൺ. വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ ശക്തമായ പോലീസ് നിരീക്ഷണം.

TRIPLE LOCKDOWN May 17, 2021

ട്രിപ്പ്ൾ ലോക്ക് ഡൌൺ... വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ ശക്തമായ പോലീസ് നിരീക്ഷണം...
വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ പി. കെ. സാബു, എസ് ഐ മാരായ അനീഷ്‌ എസ്, മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ. എ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റികറങ്ങിയ പത്തു പേർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു. രണ്ടു വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു. സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ലംഘിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കൽ, കേസ്സെടുക്കൽ, പിഴ ഈടാക്കൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്നു വടക്കാഞ്ചേരി ഇൻസ്‌പെക്ടർ അറിയിച്ചു.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.