ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഓട്ടുപാറ വാഴാനി റോഡു മുതൽ മങ്കര വരെയുള്ള ഉൾവഴികൾ അടച്ചു.

May 17, 2021

വടക്കാഞ്ചേരി : മഴയിലും ചോരാത്ത പോരട്ട വീര്യം വടക്കാഞ്ചേരി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ

നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഓട്ടുപാറ വാഴാനി റോഡു മുതൽ മങ്കര വരെയുള്ള ഉൾവഴികൾ അടച്ചു.. ട്രിപ്പിൾ Lock down നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മുൻകരുതൽ ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നേറുന്ന സുരക്ഷ മച്ചാടിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആണ് പോലീസിനൊപ്പം ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷ്, Civil പോലീസ് ഓഫീസർ ശരൺ സുരക്ഷയുടെ പ്രവർത്തകരായ അനീഷ് അഖിൽ, ജിഥിൻ, വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു

11:28

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.